Luiza Pianka

UX Researcher, Appfire

Learn more

Robert Statkiewicz

Członkum zarządu Fundacji Ludzie i Medycyna UX, Team Lead, Head of Research

Learn more
Go Back

Projektowanie Partycypacyjne - od współtworzenia do współodpowiedzialności

Workshop
Design Strategy

Celem warsztatu jest zapoznanie osób uczestniczących z metodologią i procesem Projektowania Partycypacyjnego. Podczas warsztatów chcemy przekonać, że najważniejsza w całym procesie jest postawa, jaką przyjmujemy jako osoby projektujące. To gotowość do przejścia z myślenia nakierowanego na "ja" - na myślenie w kategoriach "my". To postawa, w której zmieniamy myślenie o zarządzaniu i liderstwie w projekcie. Pokazujemy, że między Projektowaniem Partycypacyjnym a co-creation istnieje wyraźna różnica.  Polega ona na sprawczości osób uczestniczących w procesie — na podejmowaniu decyzji o tym, jak bardzo chcą się angażować i podejmować decyzje w  trakcie tworzenia usługi czy produktu — włączając w to implementację i utrzymanie. Podczas warsztatów podzielimy się swoją wiedzą i praktyką z planowania i tworzenia procesu Projektowania Partycypacyjnego. Omówimy też jego podłoże teoretyczne i przedstawimy narzędzia umożliwiające zaobserwowanie,  jak ważne są wszystkie osoby uczestniczące w procesie. Podczas warsztatu zdobędziesz umiejętności pozwalające na zaplanowanie podobnego procesu w przyszłości.

For whom

Dla osób pracujących  z grupami marginalizowanymi, wykluczonymi lub pozornie niedostępnymi

Dla osób pracujących w skomplikowanych systemach, gdzie należy uwzględnić wiele perspektyw.

Dla osób, które chcą aktywizować innych.

Dla osób poszukujących innych sposobów projektowania i zarządzania.

Dla osób badawczo-projektowych o średnim doświadczeniu.

Other workshops from

2022

Katarzyna Talaga-Korcz

DT Master at Design Thinking Institute

Design & Business

Wspólne podejmowanie decyzji — jak angażować klienta w proces projektowy

Paweł Wodkowski

Lead Accessibility Designer at Atlassian

Accessibility & Inclusivity

Sprawdź i napraw dostępność w swoim produkcie.

Wojtek Kutyła

User Experience and Accessibility Specialist

Design & No-Code

Projektowanie dostępnych formularzy — crash course