Go back

Luiza Pianka

UX Researcher, Appfire

Luiza Pianka is a UX Researcher passionate about ResearchOps, especially the knowledge management field. She is currently conducting research and co-leading ReOps initiatives for Appfire's PPM product

Luiza Pianka

talks

2023
Long Lecture
UX Research

Research repository - How NOT to fail

How often have you been told that investing in a research repository isn’t worth it? Undoubtedly, this is a hot topic in the ResearchOps community, and many companies are struggling with knowledge management. At Appfire, we established a research repository to track, analyze, and summarize our findings while working on the BigPicture PPM app. We’d be happy to discuss our results with anyone considering how to centralize their data meaningfully. We’ll walk you through our process for creating such a repository and all the problems and challenges we encountered.

Read more
No items found.

Luiza Pianka

's

workshops

WORKSHOP

Projektowanie Partycypacyjne - od współtworzenia do współodpowiedzialności

Celem warsztatu jest zapoznanie osób uczestniczących z metodologią i procesem Projektowania Partycypacyjnego. Podczas warsztatów chcemy przekonać, że najważniejsza w całym procesie jest postawa, jaką przyjmujemy jako osoby projektujące. To gotowość do przejścia z myślenia nakierowanego na "ja" - na myślenie w kategoriach "my". To postawa, w której zmieniamy myślenie o zarządzaniu i liderstwie w projekcie. Pokazujemy, że między Projektowaniem Partycypacyjnym a co-creation istnieje wyraźna różnica.  Polega ona na sprawczości osób uczestniczących w procesie — na podejmowaniu decyzji o tym, jak bardzo chcą się angażować i podejmować decyzje w  trakcie tworzenia usługi czy produktu — włączając w to implementację i utrzymanie. Podczas warsztatów podzielimy się swoją wiedzą i praktyką z planowania i tworzenia procesu Projektowania Partycypacyjnego. Omówimy też jego podłoże teoretyczne i przedstawimy narzędzia umożliwiające zaobserwowanie,  jak ważne są wszystkie osoby uczestniczące w procesie. Podczas warsztatu zdobędziesz umiejętności pozwalające na zaplanowanie podobnego procesu w przyszłości.

Read more
September 4-5, 2023
Krakow + online
5th edition

DesignWays is now WaysConf.
Buy tickets now!

Buy tickets