Go Back
CONFERENCE TICKET REQUIRED

Efektywność osobista Liderów - jak zbudować most pomiędzy teraźniejszością a przyszłością?

20
02h 45m
119 PLN gross

Buy Ticket

Buy Ticket

About

Każda organizacja potrzebuje efektywnych liderów. Aby to osiągnąć, liderzy muszą wiedzieć, jak zarządzać swoimi zasobami, takimi jak czas, energia, wiedza i umiejętności. Celem tego warsztatu jest stworzenie przez uczestników modelu, który pomoże im w zarządzaniu swoją efektywnością osobistą. Jest to kluczowy element, pozwalający na odnalezienie się w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym oraz na lepsze wyznaczanie celów krótko- i długoterminowych, zarówno prywatnych, jak i zawodowych, związanych także z zespołami i firmami, którymi kierują. Jednym z głównych tematów warsztatu będzie ocena obecnej sytuacji, określenie pożądanego stanu w przyszłości oraz opracowanie planu działania, aby wypełnić lukę między stanem obecnym a przyszłym.

WORKSHOP lead by

Dawid Chudek

Trener Biznesu & Scrum Master

Other workshops

19-20th SEPTEMBER JOIN OUR NEWSLETTER
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.