Go Back
Toolset

Jak się rusza to żyje - rola animacji w identyfikacji marek

About

Opisanie tego jak dzięki nowoczesnemu internetowi animacja stała się pełnoprawną składową języka komunikacji wizualnej, która jest standaryzowana w brand bookach tak samo jak dotychczas typografia czy kolor. Omówię kilka case study animowanych brandingów  z całego świata ze szczególnym zwróceniem uwagi na ruch jako kluczowy składnik.

BECOME our SPEAKER at waysconf 2024